τηλέφωνο +302 111 983 277
SKYPE SPY.GR
EMAIL info@spy.gr

Ο πιο σίγουρος κοριός

0.0/5 (1 voce)

Εάν χρειάζεστε κάτι με το οποίο να καταλάβετε εάν ο αγαπημένος σας ,σας απατάει,ίσως θα χρειαστείτε κάποια συσκευή,όπως κοριός για παράδειγμα,ή κάτι παρόμοιο.Υπήρχαν τέτοια μικροπράγματα τα οποία βλέπατε μόνο σε ταινίες.Και μας έκανε να σκεφτούμε ,για τι άραγε θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν αυτά τα πράγματα.Εννοείτεοτιστηναστυνομία,έναστυλόμεκρυμμένηκάμερακαιμικρόφωνοθαέκανεπάραπολύκαλήδουλειά.Αλλάμπορείτεεσείςνααγοράσετεκάτιτέτοιο;Έκειέγραφεοτιυπάρχεικοριόςπουείναιενσωματομένοςμέσασεκουμπίπουκαμίσου!Καιναι,εννοείτεοτιμπορείτενααγοράσετεκάτι τέτοι,αφο΄πουθενά στην ιστοσελίδα δεν γράφει οτι χρειάζεστε κάποια άδεια όπως για τα όπλα. Όποτε ,κανείς δεν σας σταματάει να κάνετε μια δοκιμή και επιτέλους να καταλάβετε τι γίνετε με την σχέση σας,εάν υπάρχει μέλλον με εσάς του δύο ή το άλλο σας μισό είναι ένας φοβιτσιάρης που δεν θα παραδεχτεί οτι ερωτεύτηκε κάποια άλλη.

Χαροποιήστε τον με κάποιο δώρο ,που στην ουσία έχει άλλο σκοπό.Εάν του αρέσουν τα ρολόγια χειρός,πάντα θα μπορείτε να του χαρίσετε τέτοιο, όχι απο κοσμηματοπωλείο ,αλλά απο την ιστοσελίδα με τις συσκευές παρακολούθησης.Και μην αναρωτιέστε αυτή την στιγμή γιατι!Γιατί το ρολόι έχει μέσα ενσωματομένη κάμερα και μικρόφωνο.Με άλλα λόγια,κοριό παρακολούθησης.
Στην κάμερα με που είναι ενσωματομένη σε κουμπί πουκαμίσου, έχει ενσωματομένη κάμερα  και μικρόφωνο που πίανουν είκονα και ήχο στα 2-5 μέτα,αρκετά για να ακούσετε εάν μιλάνε στο τηλέφωνο και κανονίζουν ραντεβού.
Όλες οι καθημερινές συσκεύες χρήσης ,μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενσωματοθεί κάμερα.
Date: 29.05.2014  | Author: