Με αυτές εδώ τις κάμερες για ενσωμάτωση μπορείτε να λύσετε τα χέρια σας.Είναι πολύ μικρές, με μεγάλες αναλύσεις και μεγάλη αυτονομία.Πολύ χρήσιμες στο εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιον στον χώρο σας, επειδή είναι υπερβολικά εύκολο να τοποθετηθούν σχεδόν σε κάθε μέρος ή αντικείμενο.