(Νούμερο: HD09)

Τιμή με ΦΠΑ Εγγύση 12 Μήνες

0.00€

Μη Διαθέσιμο

  (Νούμερο: HD09)

0.00€

Προσοχή! Η παράνομη παγίδευση τηλεφωνικών συσκευών και δικτύων, η καταγραφή και χρήση περιεχομένου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, χωρίς τη συγκατάθεση των συνομιλούντων, διώκεται ποινικά και τιμωρείται με κάθειρξη κατ΄άρθρο 370Α ΠΚ.

Σχόλια Πελατών